Oddaję w Wasze ręce Ścieżkę rozwoju NGO. Przez kilka lat współpracy z biznesem i organizacjami pozarządowymi, działając jako pracownik, audytor oraz konsultant pozyskałem wiedzę, którą opracowałem w postaci modułów rozwojowych dla organizacji pozarządowych.

Czym jest Ścieżka

Ścieżka rozwoju NGO powstała z myślą o organizacjach, które chcą usprawnić swoje działania otwierając się na biznes i nowe obszary współpracy. W ramach planu realizujemy niezależne audyty różnych obszarów, które po zdiagnozowaniu aktualnej sytuacji, są weryfikowane oraz naprawiane we współpracy z ekspertem. Takie działanie pozwala ukierunkować organizację i jej rozwój we właściwym kierunku, wyznaczając obszary wymagające poprawy oraz wykonując pierwszy krok w celu ich wdrożenia.

Cel

Analiza funkcjonowania organizacji lub określonego obszaru, wybranego przez organizację.

Komu jest dedykowana

Wszystkim organizacjom pozarządowym, zarówno tym rozpoczynającym działalność, jak i tym rozwiniętym i dojrzałym. W ramach modułów realizowane są szkolenia i audyty, które realnie wpłyną na funkcjonowanie organizacji oraz jej dalszy rozwój w określonym obszarze.